I dag skulle syrere stemme over det nye grunnlovforslaget her i Syria. I følge myndighetene er det 16 000 stemmelokaler i Syria og fullt mulig å gjennomføre et godt referendum selv om det er noen uroligheter rundt omkring. Jeg telte selv fire lokaler innen en 200 meters radius fra huset mitt, så hvis dette er tettheten i resten av Damaskus sentrum og Aleppo så kan det godt stemme at det er 16 000 stemmelokaler. Jeg tviler imidlertid på at det er tilfredstillende valgvilkår i byer som Hama, Idleb, Deraa, Deir az-Zur og Homs. Uansett, med 16 000 000 stemmeberettigete syrere betyr det at det burde stå en kø på rett under 1000 personer foran hvert av disse lokalene, for å oppnå en høy valgdeltakelse.

På vei for å se hvordan støttemarkeringen for regimet og grunnlovsforslaget var på Bashar – entusiastenes faste møtested, Saba Baharat (de syv fontener), var det imidlertid lite som tydet på at tusen mennesker stilte seg i kø over hele Syria. På det stemmelokalet (turistkontor) som lå nærmest plassen, observerte jeg i løpet av fem minutter kun to personer som entret lokalet.

Dette stemmelokalet er det som ligger nærmest plassen Saba Baharat, men det førte alikevell ikke til noen kødannelse for å stemme.

Selv om dette kontoret er det som er lettest tilgjengelig for de som ønsker å feire regimet i felleskap og glede på Saba Baharat, så skal jeg ikke hevde at det ikke finnes stemmelokaler i Damaskus med større oppslutning. Det er fullt mulig at det i mer kristne bydeler for eksempel var større oppslutning om valget. Det er også meldt om at de som passerte sjekkposter på vei inn i mer urolige bydeler i går ble fratatt ID-kortet sitt med beskjed om at de fikk det tilbake i morgendagens stemmelokal etter at de hadde gjort sin borgerrett. I et land der du kan fengsles for å bevege deg ute uten identifikasjonspapirer er det et sterkt insentiv for å gå og stemme.

Det er ikke overraskende at valgdeltakelsen er lav. Det har vært kampanjer i Damaskus der opposisjonelle har spredd løpesedler som har fortalt hvorfor de ser det som viktig å boikotte valget. Dette har nok fått noen fra å gå og prøve å stemme nei, men flertallet uteblir nok fra valget fordi de vet at det er tullball. Dette gjelder både opposisjonelle og støttespillere. For sjelden har det vært så lite oppslutning rundt en støttedemonstrasjon som i dag på Saba Baharat. Rundt 200 mennesker møtte opp, sang noen sanger, ropte noen slagord og gikk hjem forbi stemmelokalene uten å stemme.

Demonstrasjon til støtte for regimet og grunnlovsforslaget på plassen Saba Baharat i Damaskus. Antall deltagere på lignende markeringer har minsket kraftig den siste tiden.

3 viktige punmkter i grunnlovsforslaget:
–    Paragraf 8 som krever at Bath – partiet skal sitte ved makten, blir fjernet og den nye loven åpner i teorien for flere partier. Problemet er imidlertid at alle nye partier må gjennom en anerkjennelsesprosess før de kan stille til valg. Dette skal gjøres av en komite som mest sannsynlig er meget tett knyttet til det sittende regimet og Bath-partiet.

–    Presidenten må være muslim, med syrisk kone og ha bodd de ti siste årene i Syria. Dette utelukker alle kristne og store deler av den muslimske opposisjonen.
–    Presidenten kan bare sitte i to syv års perioder. Denne delen av loven skal imidlertid ikke gjelde før i 2028. noe som igjen åpner for at Bashar al-Assad kan sitte som president i 30 år til.

Beklager for skeive og dårlige bilder, men det er ikke alltid like populært med utlendinger som tar bilder av offisielle kontorer og demonstrasjoner om dagen. De ble derfor tatt litt i det skjulte uten mye tanke på utsnitt og vinkler.

Reklamer