Tredje valgrunde er over i Egypt og det later til at islamistiske partier vil få opp mot to tredjedeler av stemmene. Dette har for å si det mildt ikke gått upåaktet hen i Damaskus. Trenden i Egypt har økt inspirasjonen og viljen til å drive denne revolusjonen i mål hos noen, og økt frykten og bremset demokratiseringsønsket hos andre i Damaskus. Skille går selvfølgelig mellom sunnimuslimer med islamistiske sympatier på den ene siden og de moderate sunnier, sekulære og minoritetsgruppene på den andre siden.

Regimet har alltid spilt på denne frykten. Beskjeden fra dem de siste førti årene har vært at valget står mellom al-Assad familiens liberale diktatur eller et islamistisk styre på linje med Saudi Arabia. Valget har for de fleste vært enkelt, så godt som ingen i Syria ønsker å bo i Saudi Arabia.

Det var derfor ikke overraskende da regimetilhengerne i nabolaget ropte meg inn i den lokale butikken, pekte på tv-skjermen som viser resultatene fra Egypt og ivrig fortalte meg ”Har du sett hva som skjer i Egypt. Det samme vil skje her. Syria er verre en Egypt. Det muslimske brorskap vil vinne et demokratisk valg og så vil de gjøre slutt på demokratiet, og vi vil leve i et nytt Saudi. Det er hva protestantene ønsker. De vil gjøre Syria om til Saudi Arabia.”

Den siste påstanden er selvfølgelig bare tull. Ingen av de sunnimuslimene med sympatier for brorskapet som jeg kjenner ønsker å bo i Saudi Arabia. Saudi er et land der unge menn bor i to år for å tjene penger før de reiser hjem til Syria, går på kafé, møter damer, og blir etablerte voksne med bolig, kone, barn og en vannpipe i munnviken. Men hva med de siste to påstandene. Er det slik at Syria er lik eller verre en Egypt? Vil islamistene få kontroll over parlamentet i et demokratisk valg, og vil de da gjøre slutt på demokratiet?

Om islamister i flertall vil lede til et islamistisk diktatur er det uttalige forskere med større hjerne enn meg som har uttalt seg om, og svarene de gir spriker i alle retninger. Så jeg tror jeg lar den problemstillingen ligge. Svaret vil vi vel uansett få i løpet av et par år når resultatet av styret til valgvinnerne i Egypt og Tunis er klart.

Når det kommer til påstanden om at Syria er lik eller verre enn Egypt, og om et demokratisk valg i Syria vil gi flertall til islamistene? Så er det en krystallkule det er lettere å spå i.

Hvis man ser på befolkningssammensetningen i Egypt og Syria blir det relativt raskt klart at Syria ikke er likt Egypt. I Egypt har du ca. 10 % kristne og 90 % sunnimuslimer. I Syria er det betydelig større diversitet. Det er ca. 74 % sunnimuslimer, 16 % andre muslimer (Shia, Alawite, Druze, Ismaili), 10 % kristne og et par jøder. Når man i tillegg legger til at ca. 10 % av befolkningen er kurdere (litt mer hvis alle kurdere får innvilget statsborgerskap), blir det klart at Syria skiller seg sterkt fra Egypt.

Hvis man så skiller vekk de folkegruppene som definitivt ikke vil stemme på et islamistisk parti, så forsvinner to tredjedels valgresultatet fra Egypt raskt.

De kristne og ”de andre muslimene” vil aldri stemme på brorskapet. Så har du kurderne som i all hovedsak er sunni, men som heller ikke vil stemme på et parti som representerer den arabiske majoritetsbefolkningen. Vi er nå nede i en mulig velgerbase for islamistene på 64 % av befolkningen. Rett under et to tredjedelsflertall i et demokratisk valgt parlament der de får hundre prosent av de arabiske sunni-stemmene. Dessverre for islamistene så har selv ikke Det muslimske brorskap i Syria sitt hovedkvarter i London noen tro på det. I denne velgermassen på 64 % av befolkningen skjuler det seg nemlig en relativt stor gruppe som vil klassifisere seg som sekulære, og som derfor ikke ønsker et økt fokus på islam i det offentlige. På toppen av dette kan man legge til at mer enn 40 % av den syriske befolkning bor på landsbygda og at Det muslimske brorskap i Syria tradisjonelt sett har rekruttert fra byene og hatt vansker med å få oppslutning hos de diverse stammene og beduinene, som i stor grad har støttet opp om Assadenes minoritets politikk.

Gruppen med velgere som brorskapet, salafistene og mer moderate grupperinger skal slåss om er dermed ikke i nærheten av de valgtallene som dukker opp i Egypt. De fleste sympatisører med brorskapet jeg kjenner her og syriakjennere jeg har snakket med regner dermed med at brorskapet i et demokratisk valg ikke vil få mer en mellom 20-25 % av stemmene.

Dette vil sannsynligvis gjøre dem til Syrias største parti, men det vil ikke gi dem mulighet til å ta kontroll over parlamentet eller gjøre Syria om til Saudi Arabia.

(All statistikk er hentet fra CIA The World Factbook)

Reklamer