I dag var det annonsert storstreik i Syria. Vi som er her har så godt som alle sammen mottatt tekstmeldinger fra ukjente numre som har bedt oss om å ta fri formiddagstimene søndag den ellevte, og myndighetene her ble såpass nervøse for en massiv protest at de varslet de offentlige ansatte om at ingen ting ville bli akseptert som begrunnelse for fravær fra arbeidet på søndag. Jeg så imidlertid ikke på meg selv og mitt virke som streikbart, så jeg møtte naivt opp hos min arabisklærer til vanlig tid. Der fikk jeg imidlertid klar beskjed om at det var streik og at vi ikke skulle ha undervisning. Jeg kunne imidlertid komme inn, drikke litt te og stotre frem noen arabiskgloser hvis jeg ønsket det. Som forvirret utlending i fremmed land følger jeg selvfølgelig alle råd og vink lokalbefolkningen gir meg. Så jeg droppet elevmentaliteten satte meg, drakk min te og hadde en konversasjon med min lærer som minnet kraftig om våre vanlige undervisningstimer.

Etter praten valgte jeg å ta meg en lang spasertur i Damaskus sentrum for å se hvor mange av butikkeierne som streiket slik som meg. Bortsett fra at alle butikker var stengt i Bab Touma så var resultatet som forventet, oppslutningen var ikke overveldende sett over ett. Når jeg i tillegg fikk forklart at kristne holder stengt på søndager, så var ikke de stengte butikkene i Bab Touma heller særlig overraskende (i ettertid kan jeg innrømme at jeg som barn av et søndagsstengt Norge burde funnet frem til denne forklaringen på egenhånd). Når dette er sagt må det også sies at det fantes sporadiske butikker som holdt demonstrativt stengt i områder som ellers er dominert av Assad, Ahmadinejad og Nasrallah ? plakater, og at opp mot 1/3 av butikkene var stengt i andre deler av byen. Det var også i noen smågater klart at butikkeierne i samlet front hadde valgt å slutte seg til streiken og så godt som alle butikker i disse gatene holdt stengt. Etter å ha snakket med venner og bekjente som hadde observert streikeviljen i andre deler av byen ser det allikevel ut som handelsstanden i Damaskus sentrum i all hovedsak fremdeles velger å holde seg nøytralt på sidelinjen av den konflikten som pågår i resten av landet. I utkanten av bykjernen meldes det derimot om stor oppslutning til streiken i visse områder.

(For spesielt interesserte og damakuskjennere trasket jeg ned gaten Malik Faisal (ca. 1/3 stengt) inn i gamlebyen ved Bab Touma (ca. 9/10 stengt, kristent), bort Qaimarryeh (ca. 1/10 stengt) ut ved Bab as-Salam via området Amarah (ca. 1/3 stengt) til Souq Sarouja (ca. 1/10 stengt) før jeg gikk opp og vandret rundt i området rundt Salhiyeh, al-Hamra og Shalaan (hovedgatene 1/10 stengt, i smågater opp mot 9/10 stengt).)

Reklamer